Tin tức & sự kiện

25/08/2022

Khai sai thuế TNDN, TPC bị xử phạt

Cục thuế TPHCM vừa có quyết định xử phạt, truy thu CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) số tiền gần 168 triệu đồng do vi phạm về thuế TNDN.

24/08/2022

TPC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

19/08/2022

TPC: Giải trình biến động KQKD báo cáo bán niên năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

TPC: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế (kèm quy chế)

18/08/2022

TPC: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 18/08/2022

15/08/2022

TPC: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK: TPC) như sau:

27/04/2022

TPC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

TPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022. 2023

20/04/2022

TPC: Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

20/04/2022

TPC: Nghị quyết HĐQT số 04/2022 ngày 19/04/2022

18/04/2022

TPC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

18/04/2022

TPC: Điều lệ công ty

18/04/2022

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/04/2022

TPC: Quy chế hoạt động của HĐQT

18/04/2022

TPC: Quy chế hoạt động của BKS

30/03/2022

TPC: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022