Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 TPC - Lợi nhuận giảm 1,59% trong năm 2022.

19/01/2023

TPC: Thông báo thay đổi người nội bộ Thành viên BKS

19/01/2023

TPC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

19/01/2023

TPC: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

16/01/2023

TPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

03/11/2022

TPC: Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 02/11/2022

28/10/2022

TPC: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

TPC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

25/08/2022

Khai sai thuế TNDN, TPC bị xử phạt

Cục thuế TPHCM vừa có quyết định xử phạt, truy thu CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) số tiền gần 168 triệu đồng do vi phạm về thuế TNDN.

24/08/2022

TPC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

19/08/2022

TPC: Giải trình biến động KQKD báo cáo bán niên năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

TPC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

19/08/2022

TPC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

TPC: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế (kèm quy chế)

18/08/2022

TPC: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 18/08/2022

15/08/2022

TPC: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

TPC: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

TPC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

25/07/2022

TPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.