DNSE Detail Stock TPC

HOSE: CTCP Nhựa Tân Đại Hưng

Sản phẩm từ nhựa

logo

TPC

Tin tức

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 28/5: Dòng tiền lan tỏa

TPC

+8.66%

NHH

+1.92%

+6

28/05/2024

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 28/5: Dòng tiền lan tỏa

TPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

TPC

0.00%

24/05/2024

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TPC

+6.23%

26/04/2024

TPC: Công bố Báo cáo thường niên 2023

TPC

+3.76%

08/04/2024

TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TPC

-3.11%

04/04/2024

TPC: Giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

TPC

-3.11%

04/04/2024

TPC: Bị cảnh báo

TPC

0.00%

29/03/2024

HOSE sẽ huỷ niêm yết bắt buộc đối với APC và giữ nguyên diện cảnh báo đối với nhiều mã khác

TPC

0.00%

APC

-3.68%

+1

25/03/2024

HOSE sẽ huỷ niêm yết bắt buộc đối với APC và giữ nguyên diện cảnh báo đối với nhiều mã khác

Cổ phiếu TPC bị đưa vào diện cảnh báo vì báo lỗ hơn 15 tỷ đồng

TPC

0.00%

23/03/2024

Cổ phiếu TPC bị đưa vào diện cảnh báo vì báo lỗ hơn 15 tỷ đồng

TPC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TPC

0.00%

22/03/2024

TPC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TPC

0.00%

22/03/2024

TPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

TPC

+7.52%

05/03/2024

TPC: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

TPC

0.00%

28/02/2024

Dòng bank đảo chiều, VN-Index tiếp tục leo đỉnh 5 tháng

TPC

-2.32%

VN30F2403

+37

16/02/2024

Dòng bank đảo chiều, VN-Index tiếp tục leo đỉnh 5 tháng

TPC: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 29/01/2024

TPC

-4.91%

29/01/2024

Phiên giao dịch cuối tuần 22/12: Cổ phiếu sản phẩm cao su và nhựa tăng tốc, đột biến tại VTP

TPC

+3.45%

VN30F2401

+20

22/12/2023

Phiên giao dịch cuối tuần 22/12: Cổ phiếu sản phẩm cao su và nhựa tăng tốc, đột biến tại VTP

Ngành nhựa “chia hai”

TPC

+2.93%

BMP

-0.65%

+2

07/12/2023

Ngành nhựa “chia hai”

TPC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Trương Thị Lệ

TPC

+2.93%

06/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/12

TPC

+2.93%

DBC

-2.51%

+4

06/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/12

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

TPC

0.00%

09/11/2023