DNSE Detail Stock TPH

HNX: CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Xuất bản

logo

TPH

Tin tức

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/7: Nhóm phân bón đồng loạt vượt đỉnh, một mã nhà Petrolimex tăng hơn 85%

TPH

0.00%

VTO

+0.65%

+9

4 ngày trước

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 8-12/7: Nhóm phân bón đồng loạt vượt đỉnh, một mã nhà Petrolimex tăng hơn 85%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 700 đồng/CP

TPH

0.00%

05/04/2024

Giá trị giao dịch tăng 36% trên thị trường cố phiếu niêm yết HNX

TPH

0.00%

HNX

+4

03/04/2024

Giá trị giao dịch tăng 36% trên thị trường cố phiếu niêm yết HNX

TPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TPH

0.00%

01/04/2024

In sách giáo khoa Hà Nội (TPH) tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%

TPH

0.00%

12/03/2024

TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TPH

0.00%

04/03/2024

TPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023

TPH

0.00%

26/01/2024

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:50

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

TPH

-7.14%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền 600 đồng/CP

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

TPH

-7.14%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 700 đồng/CP

TPH

-7.14%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền 1000 đồng/CP

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

TPH

-7.14%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 500 đồng/CP

TPH

-7.14%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

TPH

-7.14%

09/11/2023