Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TPP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 TPP - Doanh thu tăng 53,76% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

30/01/2023

TPP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

TPP: Thay đổi nhân sự

11/01/2023

TPP: Ngày 10/01/2023 Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam nhận được Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

05/01/2023

TPP: Nguyễn Hồng Quân không còn là cổ đông lớn

03/01/2023

Giao dịch bổ sung - 942,640 CP

26/10/2022

Giao dịch bổ sung - 13,842,474 CP

24/10/2022

TPP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

TPP: Ngày 26/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 15,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 15,000,000 CP

18/10/2022

TPP: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 15,000,000 cổ phiếu

11/10/2022

TPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/10/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2022

TPP: Quyết định sửa đổi bổ sung vốn điều lệ

03/10/2022

TPP: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/09/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TPP: Nguyễn Hồng Quân không còn là cổ đông lớn