Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TPP: Nguyễn Hồng Quân không còn là cổ đông lớn

13/09/2022

TPP: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Vân là người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho Bà Bùi Thị Kim Tuyền

18/08/2022

TPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPP của CTCP Tân Phú Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 15.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 2:1
· Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua)
· Thực hiện: 2:1 (02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phân phối lại này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Công ty sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền số cổ phiếu cổ đông A được mua là 1.201:2 x1=600,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được mua là 600 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Thành
               + Số tài khoản: 1027729255
          - Loại cổ phiếu đặt mua: + Chứng khoán đặt mua là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 25/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/09/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 25/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam - 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: + Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua từ đợt phát hành này

15/08/2022

TPP: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11/08/2022

TPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền mua cổ phiếu

10/08/2022

TPP: Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

02/08/2022

TPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TPP: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

TPP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

TPP: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/07/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn tại TPP

Từ ngày 17/06, ông Nguyễn Hồng Quân trở thành cổ đông lớn của CTCP Tân Phú Việt Nam (HNX: TPP) sau khi mua thành công 2.04 triệu cp Công ty.

01/07/2022

TPP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hồng Quân

25/06/2022

Một cá nhân vừa rời ghế cổ đông lớn tại TPP

Ngày 17/06 vừa qua, ông Đào Minh Tuấn - cổ đông lớn của CTCP Tân Phú Việt Nam (HNX: TPP) đã bán gần 1.5 triệu cp, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.28% xuống còn 1.42% (tương đương 424,622 cp) và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

24/06/2022

TPP: Đào Minh Tuấn không còn là cổ đông lớn

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

TPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị