Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TPP - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, đạt 11,79 tỷ đồng.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TPP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 30,17% so với cùng kỳ, lãi 4,66 tỷ đồng.

18/08/2023

TPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

TPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TPP - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,55 tỷ đồng, giảm 67,45% so với cùng kỳ.

25/07/2023

TPP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Giao dịch bổ sung - 1,157,526 CP

06/07/2023

TPP: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

06/06/2023

TPP: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

TPP: Thay đổi nhân sự

24/05/2023

TPP: Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty

08/05/2023

BCTC 1/2023 TPP - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,98 tỷ đồng tăng 44,75% so với cùng kỳ.

24/04/2023

TPP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

14/04/2023

TPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

TPP: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

BCTC 2022 TPP - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 15 tỷ đồng.

17/03/2023

TPP: Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

TPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPP của CTCP Tân Phú Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian họp cụ thể theo thông báo mời họp gửi Cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Đia điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

16/02/2023

TPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023