DNSE Detail Stock TQW
TQW

TUWASE CO.,JSC

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;
- Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng;
- Thu gom, xử lý rác thải không độc hại (rác thải sinh hoạt);
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị; ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TUWASE CO.,JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

350

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

16/01/2023

TQW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

TQW: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

18/08/2022

TQW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQW của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
· Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/08/2022

TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/08/2022

TQW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Hải

Tổng giám đốc

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;
- Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng;
- Thu gom, xử lý rác thải không độc hại (rác thải sinh hoạt);
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị; ...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Ban kiến thiết Nhà máy nước Tuyên Quang được thành lập ngày 18/09/1971
- Ngày 18/02/1981 được đổi thành Nhà máy nước thị xã Tuyên Quang.
- Ngày 25/07/2016 Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.
- Ngày 14/06/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,200 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

19.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TQW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.6 năm)


Ban giám đốc

17.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TQW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.5 năm)