Tin tức & sự kiện

25/07/2023

TR1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/06/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

12/05/2023

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

TR1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TR1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

07/04/2023

TR1: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

TR1: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

TR1: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

24/02/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2023

TR1: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

17/01/2023

TR1: Chấm dứt Hợp đồng thuê đất và thanh lý Văn phòng Traco Cửa Lò

16/01/2023

TR1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

TR1: Công bố thông tin Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/09/2022

TR1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Giữ chức Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Nga hết hợp đồng lao động

22/07/2022

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt