Tin tức & sự kiện

16/12/2022

TR1: Công bố thông tin Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/09/2022

TR1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Giữ chức Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Nga hết hợp đồng lao động

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

22/07/2022

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

TR1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

TR1: Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

20/06/2022

TR1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

TR1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

TR1: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

TR1: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco (Địa chỉ: số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/03/2022

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

TR1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/07/2021

TR1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

07/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/06/2021 và cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

01/06/2021

TR1 sắp trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền mặt

CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) vừa thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.

29/05/2021

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2021

TR1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/05/2021

TR1: Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 597,092 CP

14/05/2021

TR1: Đỗ Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 427,908 CP