DNSE Detail Stock TRS

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

TRS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

218 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

27.71 tỷ

Doanh thu

1,012 tỷ

5.11%

5,090.78

0

0.55

0%

13.80%

6.68%

13.15%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Quý

16.73%

Trần Việt Huy

16.33%

Đỗ Văn Mười

14.15%

CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

13.46%

Khác

39.33%

Tin tức & Sự kiện