DNSE Detail Stock TRS
TRS

TRA-SAS

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Dịch vụ khai thuế hải quan
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TRA-SAS

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

28/12/2022

TRS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

TRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

TRS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 11/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng công ty, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua các tờ trình:
· Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
· Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

28/04/2022

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Văn Mười

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Quý

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Dịch vụ khai thuế hải quan

Lịch sử phát triển:

- Ngày 26/01/1996, Xí nghiệp Vận tải Biển và Dịch vụ Hàng hải được thành lập trên cơ sở tách nguyên trạng Xí nghiệp Vận tải VIETRANSCIMEX, trực thuộc TCT VIETRANSCIMEX - Bộ Giao Thông Vận tải
- Ngày 15/01/2006: Chuyển đổi Xí nghiệp Vận tải Biển và Dịch vụ Hàng hải sang CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
- Ngày 03/09/2015, Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là TRS
- Ngày 18/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của TRS trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 29,400 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TRS mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TRS mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 72.61% công ty.