DNSE Detail Stock TRT

UPCOM: CTCP RedstarCera

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

TRT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

51.57 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-33.67 tỷ

Doanh thu

511 tỷ

2.03%

-3,068.31

0

0.90

0%

-27.64%

-5.93%

5.98%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

33.54%

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

20.1%

Đặng Việt Phương Anh

13.47%

Đặng Việt Dũng

11.98%

Khác

20.91%

Tin tức & Sự kiện