Tin tức & sự kiện

18/09/2023

Chủ tịch RedstarCera sang tay cổ phiếu TRT 

Trong bối cảnh giá cổ phiếu TRT tăng 17% trong vòng 1 tháng, ông Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT CTCP RedstarCera (UPCoM: TRT) đã bán toàn bộ hơn 577 ngàn cp TRT nắm giữ, tỷ lệ 5.26%, trong ngày 11/09/2023.

18/09/2023

TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đã bán 577,508 CP

18/09/2023

TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 577,508 CP

14/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRT của CTCP RedstarCera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Redstarcera KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/11/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

14/09/2023

TRT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2023

TRT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

07/09/2023

TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 577,508 CP

31/08/2023

TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 577,508 CP

10/08/2023

TRT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

31/05/2023

'Đường vào' Agrimeco của Đại gia thép Minh Ngọc Đồng Tuấn Vũ

21/04/2023

BCTC 2022 TRT - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 18,08% so với cùng kỳ, đạt 29 tỷ đồng.

13/04/2023

TRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

TRT: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

TRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

TRT: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

TRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

TRT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

08/02/2023

TRT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/02/2023

TRT: Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 lần 2

30/01/2023

TRT: Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022