DNSE Detail Stock TTC

HNX: CTCP Gạch men Thanh Thanh

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

TTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

61.78 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.09 tỷ

Doanh thu

194 tỷ

8.80%

857.02

0

0.07

-48.74%

4.43%

2.92%

15.14%

1.77%

40%

6.15%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP

51.44%

Trần Thị Xuân Anh

9.93%

CTCP Hóa An

5.01%

Khác

33.62%

Tin tức & Sự kiện