DNSE Detail Stock TTH

HNX: CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Sản xuất và chế biến thép

logo

TTH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

157 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

22.78 tỷ

Doanh thu

967 tỷ

0.37%

609.53

0

1.11

-71.91%

5.44%

3.20%

8.04%

0%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Tùng

3.72%

Nguyễn Trần Linh Chi

3.36%

Khác

92.92%

Tin tức & Sự kiện