Tin tức & sự kiện

23/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào thời gian từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 27/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. năm 2022

22/08/2023

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2023

TVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2023

TVA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

31/07/2023

TVA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

TVA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

26/06/2023

TVA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

18/04/2023

TVA: Thay đổi nhân sự

31/03/2023

TVA: Thông báo về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

31/03/2023

TVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/03/2023

TVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2023

TVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

TVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/02/2023

TVA: Báo cáo thường niên 2022

22/02/2023

TVA: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/02/2023

Cổ phiếu nào biến động giá và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường UPCOM tháng 1/2023?

09/02/2023

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

08/02/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 64,9 tỷ đồng trên sàn UPCoM

08/02/2023

TVA: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm 2021