Tin tức & sự kiện

03/02/2023

TVA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/08/2022

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/07/2022

TVA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

TVA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

25/07/2022

TVA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

01/07/2022

TVA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/03/2022

TVA: Thay đổi nhân sự

23/03/2022

TVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

TVA: Báo cáo thường niên 2021

28/02/2022

TVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

TVA: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

21/02/2022

TVA: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

TVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/01/2022

TVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/01/2022

TVA: Thay đổi nhân sự

18/01/2022

TVA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

18/01/2022

TVA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021