DNSE Detail Stock TVB
TVB

CK Trí Việt

HOSE: CTCP Chứng khoán Trí Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/12/2023

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Dịch vụ khác gồm: Cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Margin), Tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CK Trí Việt

Giá hiện tại

105

0

0

-

1.71

-

0

1.77%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Thanh Huyền

Tổng giám đốc

Phùng Thị Thu Hà

Website

CTCP Chứng khoán Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Dịch vụ khác gồm: Cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Margin), Tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định

Lịch sử phát triển:

- Ngày 22/12/2006: CTCP Chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199.

- Ngày 20/08/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và tăng vốn điều lệ lên 51.8 tỷ đồng.

- Ngày 27/09/2010: Tăng vốn điều lệ lên 96 tỷ đồng.

- Ngày 18/06/2015: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá đóng cửa 11,900 đồng.

- Tháng 05/2017: Tăng vốn điều lệ lên 150.2 tỷ đồng.

- Ngày 26/06/2018: Hủy niêm yết trên sàn UPCoM.

- Ngày 29/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 24,150 đ/CP.

- Tháng 03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 242.87 tỷ đồng.

- Ngày 30/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 485.74 tỷ đồng.

- Ngày 24/08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 521.19 tỷ đồng.

- Ngày 02/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 547.25 tỷ đồng.

- Ngày 12/04/2021: Ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HOSE sang HNX.

- Ngày 16/04/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HOSE sang HNX.

- Ngày 27/08/2021: Ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HNX sang HOSE.

- Ngày 06/09/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HNX sang HOSE.

- Ngày 23/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 711.43 tỷ đồng.

- Tháng 11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,067.15 tỷ đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,120.15 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TVB mới (nhiệm kỳ trung bình 0.8 năm)


Ban giám đốc

0.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TVB mới (nhiệm kỳ trung bình 0.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 50.47% công ty.