DNSE Detail Stock TVC
TVC

Tập đoàn Trí Việt

HNX: CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Đại lý môi giới đấu giá
- Cho thuê tài sản phi tài chính
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Tập đoàn Trí Việt

Giá hiện tại

-1,273

0

0

-

1.39

-

0

0.19%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Tùng

Tổng giám đốc

Đỗ Thanh Hà

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Đại lý môi giới đấu giá
- Cho thuê tài sản phi tài chính
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/12/2012: Tiền thân là CTCP thương mại phát triển Thúy Dương thành lập với VĐL ban đầu là 30 tỷ đồng.

- Tháng 02/2014: Công ty thực hiện tăng VĐL lên 69 tỷ đồng.

- Ngày 22/05/2014: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 23/09/2014: Giao dịch lần đầu trên HNX.

- Tháng 05/2015: Tăng vốn điều lệ lên 141.45 tỷ đồng. .

- Ngày 12/11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 240,968,600,000 đồng. .

- Ngày 07/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 368,886,300,000 đồng. .

- Ngày 14/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 400,241,070,000 đồng. .

- Ngày 22/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 438,652,250,000 đồng. .

- Ngày 02/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 460,534,250,000 đồng. .

- Ngày 01/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 690,762,800,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TVC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TVC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 19.10% công ty.