DNSE Detail Stock TVC
TVC

Tài sản Trí Việt

HNX: CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Đại lý môi giới đấu giá
- Cho thuê tài sản phi tài chính
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Tài sản Trí Việt

Giá hiện tại

2,111

0

0

-

2.10

-

0

0.14%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Thanh Huyền

Website

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Đại lý môi giới đấu giá
- Cho thuê tài sản phi tài chính
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/12/2012: Tiền thân là CTCP thương mại phát triển Thúy Dương được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

- Tháng 02/2014: Tăng vốn điều lệ lên 69 tỷ đồng.

- Ngày 22/05/2014: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 23/09/2014: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn HNX.

- Tháng 05/2015: Tăng vốn điều lệ lên 141.45 tỷ đồng.

- Ngày 12/11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 240.96 tỷ đồng.

- Tháng 10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 356.88 tỷ đồng.

- Ngày 07/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 368.88 tỷ đồng.

- Ngày 14/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 400.24 tỷ đồng.

- Tháng 08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 438.65 tỷ đồng.

- Tháng 12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 460.53 tỷ đồng.

- Ngày 01/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 690.76 tỷ đồng.

- Tháng 08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,036.1 tỷ đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,186.1 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TVC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.3 năm)


Ban giám đốc

2.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TVC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 20.58% công ty.