Tin tức & sự kiện

28/09/2022

TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

28/09/2022

TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 345,000 CP

20/09/2022

TVC: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh TP.HCM thay đổi lần 2

19/09/2022

TVC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/09/2022

TVC: Đỗ Thanh Hà - Tổng Giám đốc - đã bán 150,000 CP

09/09/2022

TVC: TVC_CBTT Công văn của UBCK về việc dừng Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

07/09/2022

TVC: Nguyễn Thị Hằng - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 110,000 CP

07/09/2022

TVC: Đỗ Thanh Hà - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 150,000 CP

25/08/2022

Chủ tịch TVC tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp

Với mục đích đầu tư, ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC), vừa đăng ký mua 1 triệu cp TVC từ ngày 25/08-23/09.

24/08/2022

TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

24/08/2022

TVC: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 522,000 CP

22/08/2022

TVC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

18/08/2022

TVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

TVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

TVC: Đỗ Thanh Hà - Tổng Giám đốc - đã mua 110,000 CP

17/08/2022

Giao dịch bổ sung - 4,635,418 CP

10/08/2022

TVC: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

10/08/2022

TVC: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên ủy ban kiểm toán Công ty

04/08/2022

TVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

TVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)