DNSE Detail Stock TVD

HNX: CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin

Khai thác than

logo

TVD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

567 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

141 tỷ

Doanh thu

6,434 tỷ

8.35%

3,143.34

0

0.96

-49.52%

19.68%

5.99%

7.05%

80.97%

35%

6.34%

9.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

66.83%

CTCP Cơ Điện Lạnh

4.96%

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

1.69%

Khác

26.52%

Tin tức & Sự kiện