Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 UPH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,72 tỷ đồng, giảm 26,07% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 UPH - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 40,83% so với cùng kỳ, lãi 0,43 tỷ đồng.

16/08/2023

UPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

UPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

UPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 UPH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,64 tỷ đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ.

19/07/2023

Cổ phiếu bất động sản lao dốc, chứng khoán đứt mạch tăng

19/07/2023

UPH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

06/07/2023

UPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023

06/07/2023

UPH: Thay đổi nhân sự

08/06/2023

UPH: Thông báo chấm dứt hoạt động cửa hàng số 1

19/05/2023

UPH: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội

08/05/2023

UPH: Đính chính ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 UPH - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,43 tỷ đồng tăng 247,07% so với cùng kỳ.

25/04/2023

UPH: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

UPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

UPH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

19/04/2023

UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

UPH: Thông báo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/03/2023

UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông