DNSE Detail Stock V11

UPCOM: CTCP Xây dựng Số 11

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

V11

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5.04 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.29 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-987.36

0

1.08

0%

29.16%

-3.19%

0%

0%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

30.36%

Đoàn Thu Thủy

19.94%

Khác

49.70%

Tin tức & Sự kiện