Tin tức & sự kiện

17/08/2023

V11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

V11: Văn bản của Cục thuế TP. Hà Nội đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

28/06/2023

V11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 4 - Trụ sở chính của Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
          - Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

05/05/2023

V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

V11: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 V11 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

19/04/2023

V11: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

V11: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

14/04/2023

V11: Thông báo về trạng thái chứng khoán

12/04/2023

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2023

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2023

V11: Báo cáo thường niên 2022

17/02/2023

V11: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

V11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

V11: Ông Hoàng Nguyên Hiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

04/05/2022

V11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022