Tin tức & sự kiện

18/01/2023

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

V11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

V11: Ông Hoàng Nguyên Hiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

04/05/2022

V11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

V11: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

V11: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5 – Trụ sở Công ty cổ phần Vimeco tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
          - Nội dung họp: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

16/03/2022

V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

V11: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/01/2022

V11: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2021

V11: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

06/10/2021

V11: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 2,550,000 CP

04/10/2021

Vinaconex muốn thoái toàn bộ vốn tại V11

Nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đăng ký bán 2.55 triệu cp V11 của CTCP Xây dựng Số 11 (UPCoM: V11) từ ngày 30/09-29/10/2021.

29/09/2021

V11: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 2,550,000 CP

22/04/2021

V11: Thay đổi nhân sự

22/04/2021

V11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2021

V11: Báo cáo thường niên 2020

12/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5 – trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại lô E9 đường Phạm Hùng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
          - Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật