DNSE Detail Stock V15

UPCOM: CTCP Xây dựng Số 15

Xây dựng công trình khác

logo

V15

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-29.13 tỷ

Doanh thu

0.76 tỷ

0.00%

0

0

0.79

0%

0%

0%

100.00%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Phương Thu

20%

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

3.97%

Phạm Đức Hậu

3.66%

Nguyễn Thị Hoàng Hoa

2.97%

Khác

69.40%

Tin tức & Sự kiện