DNSE Detail Stock V21

HNX: CTCP Vinaconex 21

Xây dựng công trình khác

logo

V21

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

88.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.21 tỷ

Doanh thu

127 tỷ

0.26%

-100.83

0

0.56

-269.85%

-1.00%

-0.37%

8.94%

41.29%

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Việt

11.15%

Vũ Đức Hạnh

4.33%

Nguyễn Viết Hiện

4.29%

Nguyễn Mạnh Hà

3.42%

Khác

76.81%

Tin tức & Sự kiện