Tin tức & sự kiện

21/12/2023

Bi hài một năm bán 'chui' cổ phiếu của nhiều 'sếp' doanh nghiệp, cổ đông lớn

14/11/2023

SC5 sẽ vay 300 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh

27/10/2023

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

14/09/2023

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thanh

14/09/2023

SC5: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm cổ đông lớn

14/09/2023

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Nguyễn Mai Hoàng

13/09/2023

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thị Liên

13/09/2023

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Dũng

13/09/2023

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Tư

08/09/2023

Hàng chục doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tháng 8/2023

04/09/2023

Chưa đầy 1 tháng nhận thừa kế, người nhà lãnh đạo SC5 vội đăng ký thoái 41% vốn

Nhóm người liên quan đến người nội bộ của CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) đăng ký mua - bán lượng cổ phiếu lớn trong cùng thời gian từ 08/09-06/10/2023. 

31/08/2023

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Tư

31/08/2023

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thị Liên

31/08/2023

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Dũng

31/08/2023

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thanh

31/08/2023

SC5: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Nguyễn Mai Hoàng

28/08/2023

Vợ cố Phó Chủ tịch SC5 nhận thừa kế hơn 7.3 triệu cp

Theo thông báo ngày 24/08, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã nhận thừa kế 7.34 triệu cp CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5), tỷ lệ 48.95% vốn, vào ngày 22/08/2023.

26/08/2023

Lý do nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị Ủy ban chứng khoán phạt

26/08/2023

SC5 vượt qua khó khăn trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng

25/08/2023

VC5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023