Tin tức & sự kiện

16/09/2022

VC6: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

18/08/2022

VC6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2022

VC6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

VC6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VC6: Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

26/07/2022

VC6: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

22/07/2022

VC6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 1.256 *10/100 = 125,60 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,60 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

01/07/2022

VC6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/06/2022

VC6: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VC6

08/06/2022

VC6: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành

30/05/2022

VC6: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty con

24/05/2022

VC6: Triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

25/04/2022

VC6: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

VC6: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

VC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VC6: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020

28/03/2022

VC6: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

VC6: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2021 so với năm 2020

22/03/2022

VC6: Thay đổi nhân sự