Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 VC6 - Lợi nhuận tăng 0,38% trong năm 2022.

01/02/2023

VC6: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

VC6: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

27/01/2023

VC6: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

VC6: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. 2021. 2022

02/11/2022

VC6: Báo cáo tài chính quý 3/2022

02/11/2022

VC6: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

12/10/2022

Giao dịch bổ sung - 799,882 CP

05/10/2022

VC6: Ngày 12/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 799,882 cổ phiếu niêm yết bổ sung

27/09/2022

VC6: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 799,882 cổ phiếu

26/09/2022

VC6: VSD -Thông báo điều chỉnh room theo tổng số chứng khoán đăng ký

16/09/2022

VC6: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

18/08/2022

VC6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2022

VC6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

VC6: Thay đổi số lượng cổ phiếu VC6 có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/07/2022

VC6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VC6: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

26/07/2022

VC6: Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

22/07/2022

VC6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 1.256 *10/100 = 125,60 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,60 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.