DNSE Detail Stock VCC

HNX: CTCP Vinaconex 25

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

VCC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

240 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.72 tỷ

Doanh thu

1,187 tỷ

2.41%

321.66

0

0.38

-77.61%

3.77%

0.62%

8.26%

122.23%

25%

2.63%

3.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

71.12%

Nguyễn Văn Trung

1.96%

Phan Thu Thủy

1.25%

Khác

25.67%

Tin tức & Sự kiện