Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VCC - Lợi nhuận tăng 13,95% trong 2022.

17/01/2023

VCC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

07/11/2022

VCC: Bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Thảo

24/10/2022

VCC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

VCC: Công văn của UBCKNN liên quan hồ sơ đăng ký chào bán

16/08/2022

VCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

VCC: CBTT trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cô phiếu

16/08/2022

VCC: Công bố thông tin trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu

02/08/2022

VCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

VCC: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/07/2022

VCC: CBTT Quyết định xử phạt VPHC về thuế

25/07/2022

VCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

VCC: CBTT đính chính Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/07/2022

VCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

VCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

11/07/2022

VCC: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty Cổ phần Vinaconex 25, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/06/2022

VCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

VCC: Quyết định của HĐQT về chi trả cổ tức