Tin tức & sự kiện

20/02/2024

VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 - Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: Số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
          - Nội dung họp: - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ.
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
          - Nội dung họp: - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh Dự án BĐS năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
          - Nội dung họp: - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Xem thêm tại hnx.vn

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VCC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 3,12 tỷ đồng, giảm 47,45% so với cùng kỳ.

07/12/2023

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa thu về 120 tỷ đồng từ bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

05/12/2023

HNX-Index tăng 9,5% trong tháng 11, khối ngoại mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp

05/12/2023

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

04/12/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp trên HNX, cổ phiếu SHS được mua nhiều nhất

03/12/2023

Phát hành 12 triệu cổ phiếu, Vinaconex 25 thu về hơn 95 tỷ đồng

27/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11

24/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/11

13/11/2023

Lỗ trăm tỷ, 'vua tôm' Minh Phú muốn kinh doanh thêm bất động sản