DNSE Detail Stock VCC

HNX: CTCP Vinaconex 25

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

VCC

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 350 đồng/CP

VCC

0.00%

10/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/6

VCC

+4.85%

MBB

+0.64%

+9

03/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/6

VCC: Thay đổi nhân sự

VCC

0.00%

29/03/2024

VCC: Báo cáo tài chính năm 2023

VCC

0.00%

18/03/2024

VCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

VCC

-1.75%

15/03/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VCC

0.00%

04/03/2024

VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

VCC

+6.19%

20/02/2024

VCC: CBTT Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

VCC

-2.65%

02/02/2024

VCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023

VCC

-7.56%

26/01/2024

VCC: Báo cáo tài chính quý 4/2023

VCC

0.00%

23/01/2024

VCC: Ngày 22/01/2024, Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Vinaconex 25

VCC

-8.46%

11/01/2024

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa thu về 120 tỷ đồng từ bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

VCC

-0.69%

CTG

+0.94%

+1

07/12/2023

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa thu về 120 tỷ đồng từ bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

HNX-Index tăng 9,5% trong tháng 11, khối ngoại mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp

VCC

-5.84%

SHS

-0.51%

+4

05/12/2023

HNX-Index tăng 9,5% trong tháng 11, khối ngoại mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

VCC

-5.84%

VCG

+1.03%

05/12/2023

Công ty thuộc họ Vinaconex vừa chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp trên HNX, cổ phiếu SHS được mua nhiều nhất

VCC

-5.84%

SGC

0.00%

SHS

-0.51%

+1

04/12/2023

Phát hành 12 triệu cổ phiếu, Vinaconex 25 thu về hơn 95 tỷ đồng

VCC

-0.65%

03/12/2023

Phát hành 12 triệu cổ phiếu, Vinaconex 25 thu về hơn 95 tỷ đồng

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11

VCC

+4.96%

ROS

+7

27/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/11

VCC

+4.96%

MSH

0.00%

+4

24/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/11

VCC (CTCP Vinaconex 25) - Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch - Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

VCC

-9.62%

24/11/2023

Lỗ trăm tỷ, 'vua tôm' Minh Phú muốn kinh doanh thêm bất động sản

VCC

+3.33%

MPC

-0.59%

+9

13/11/2023

Lỗ trăm tỷ, 'vua tôm' Minh Phú muốn kinh doanh thêm bất động sản