DNSE Detail Stock VDL
VDL

LADOFOODS

HNX: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2022

CẬP NHẬT

01/10/2022

Tổng quan

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến rượu các loại, nhân điều xuất khẩu
- Xuất nhập khẩu trực tiếp các thiết bị máy móc chuyên dùng để chế biến thực phẩm...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của LADOFOODS

EPS

71

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.06

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.59%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

07/09/2022

VDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

17/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

08/08/2022

VDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đinh Thị Mộng Vân

Tổng giám đốc

Đỗ Thành Trung

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến rượu các loại, nhân điều xuất khẩu
- Xuất nhập khẩu trực tiếp các thiết bị máy móc chuyên dùng để chế biến thực phẩm...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CTy Thực phẩm Lâm Đồng
- Ngày CPH: 01/01/2004

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VDL có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

11.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VDL dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 127.60% công ty.