DNSE Detail Stock VDL

HNX: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng

Chưng cất và pha chế rượu

logo

VDL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

176 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-19.26 tỷ

Doanh thu

201 tỷ

65.19%

-1,313.98

0

-0.20

0%

-10.54%

-9.92%

-3.01%

0.09%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Megram

51%

CTCP GTNFOODS

38.3%

Đỗ Thành Trung

2.22%

Trần Việt Thắng

1.6%

Khác

6.88%

Tin tức & Sự kiện