Tin tức & sự kiện

23/09/2022

VDS: Đính chính quyết định số 50/2022 của HĐQT

23/09/2022

VDS: Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

21/09/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/09/2022

VDS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập chi nhánh tại Đồng Nai và Bình Dương

20/09/2022

Vợ chồng Chủ tịch và thành viên HĐQT VDS gom vào 17 triệu cp

Chủ tịch CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) - ông Nguyễn Miên Tuấn cùng vợ và một thành viên HĐQT đã mua vào tổng cộng hơn 17 triệu cp VDS trong ngày 14/09, với lý do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

19/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Phạm Mỹ Linh

19/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Nguyễn Miên Tuấn

19/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Nguyễn Hiếu

19/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Nguyễn Thanh Loan

19/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Loan

08/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Minh Hiền

07/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thúc Vinh

06/09/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Mỹ Linh

06/09/2022

VDS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Mỹ Linh

31/08/2022

VDS: Thông báo về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng

31/08/2022

VDS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hiếu

31/08/2022

VDS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Thu Huyền

30/08/2022

VDS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Miên Tuấn

30/08/2022

VDS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Loan

26/08/2022

VDS: Công bố điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho CĐHH