Tin tức & sự kiện

29/01/2023

BCTC Quý 4/2022 VDS - Kết quả giảm sút so với năm 2021.

18/01/2023

VDS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022

13/01/2023

VDS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

VDS: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

09/01/2023

VDS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

09/01/2023

VDS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Cần Thơ thay đổi lần 5

04/01/2023

VDS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Nha Trang thay đổi lần 4

04/01/2023

VDSC: Nhiệt điện sẽ trở lại trong năm 2023

Theo báo cáo “Chiến lược đầu tư năm 2023 - Vững tay chèo” của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HOSE: VDS), trong năm tới, tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ chậm lại, thủy điện sẽ nhường dư địa cho nhiệt điện, trong khi năng lượng tái tạo vẫn là mục tiêu dài hạn.

27/12/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi thời gian phát hành và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của trái phiếu VDSH2223011

15/12/2022

VDS bị phạt hành chính 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS).

14/12/2022

VDS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

25/11/2022

VDS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

24/11/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 3 năm 2022

18/11/2022

VDS: Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ thành viên

18/11/2022

Giao dịch bổ sung - 98,399,525 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết  của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã CK: VDS) như sau:

17/11/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT đề nghị Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai cấp hạn mức tín dụng

11/11/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính công ty

11/11/2022

VDS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

07/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 104,895,335 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã CK: VDS) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

03/11/2022

VDS: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết