DNSE Detail Stock VEC

UPCOM: Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam

Linh kiện và thiết bị điện

logo

VEC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

399 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-4.29 tỷ

Doanh thu

419 tỷ

2.20%

-97.90

0

0.57

-120.39%

0.81%

0.59%

28.91%

2.02%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

87.97%

Khác

12.03%

Tin tức & Sự kiện