DNSE Detail Stock VEF

UPCOM: CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Khu vui chơi giải trí

logo

VEF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

35,036 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

408 tỷ

Doanh thu

6.94 tỷ

100.00%

2,447.43

0

0.41

18.87%

13.27%

4.08%

-126.36%

4.27%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Vingroup - CTCP

83.32%

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

10%

CTCP Phát triển Thành phố Xanh

4.66%

Khác

2.02%

Tin tức & Sự kiện