DNSE Detail Stock VES
VES

Meca Vneco JSC

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2023

CẬP NHẬT

05/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm bê tông
- Sản xuất và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Meca Vneco JSC

Giá hiện tại

-1,826

0

0

-

0.90

-

0

0.11%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

05/09/2022

VES: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/07/2022

VES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

VES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà Lê Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
          - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Võ Thanh Vinh

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm bê tông
- Sản xuất và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...

Lịch sử phát triển:

- Công ty được thành lập trên cơ sở hợp đồng thành lập 3 bên là Công ty xây lắp điện 3, CT TNHH SANNAM và ông Vũ Văn Diện vào năm 2004
- Tháng 04/2006: Mở rộng quy mô sản xuất và ngành nghề kinh doanh Công ty đổi tên thành CTCP Kết cấu thép và Mạ kẽm Mêca Vneco
- Tháng 06/2007: Công ty chính thức đổi thành tên CTCP Đầu tư và Xây dựng Mêca Vneco với VĐL đăng ký là 150 tỷ đồng và VĐL thực góp hơn 90 tỷ đồng
- Ngày 14/04/2010: Cổ phiếu VES được giao dịch trên HOSE
- Ngày 03/05/2013: Công ty hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
- Ngày 18/03/2015: Cổ phiếu được giao dịch trở lại trên UPCoM

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VES mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VES mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 13.05% công ty.