DNSE Detail Stock VHH
VHH

VIWASEEN-HUẾ

UPCOM: CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư và kinh doanh BĐS; Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; Dịch vụ cho thuê căn hộ và văn phòng cao cấp
- Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. Vận tải hành khách và điều hành tua du lịch quốc tế và nội địa
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: Tư vấn, thi công, tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện ...
- Sản xuất, khai thác và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng như bê tông thương phẩm, đá, cát, sỏi, đất sét...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VIWASEEN-HUẾ

Giá hiện tại

-518

0

0

-

1.01

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

15/09/2022

VHH: Giải trình về việc giá cổ phiếu VHH tăng trần 05 phiên liên tiếp

16/08/2022

VHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

VHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

VHH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/05/2022

VHH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Chiến

Tổng giám đốc

Võ Phi Hùng

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư và kinh doanh BĐS; Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; Dịch vụ cho thuê căn hộ và văn phòng cao cấp
- Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. Vận tải hành khách và điều hành tua du lịch quốc tế và nội địa
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: Tư vấn, thi công, tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện ...
- Sản xuất, khai thác và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng như bê tông thương phẩm, đá, cát, sỏi, đất sét...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế được hình thành trên cơ sở cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, nguồn vốn của CTCP BĐS Sông Đà (SDP)
- Ngày 01/06/2006, CT chính thức đi vào hoạt động với thương hiệu VIWASEEN - Huế.
- Ngày 23/05/2014: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 28/07/2010: giao dịch lần đầu trên HNX
- Ngày 25/04/2014: Giao dịch lần đầu trên UPCoM

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VHH mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VHH mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn