DNSE Detail Stock VIF
VIF

Vinafor

HNX: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khai thác gỗ; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Kinh doanh gỗ nhập khẩu
- Kinh doanh gỗ nguyên liệu từ rừng trồng
- Cho thuê văn phòng, kho bãi...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Vinafor

Giá hiện tại

1,287

0

0

-

0.18

-

649

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phí Mạnh Cường

Tổng giám đốc

Lê Quốc Khánh

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khai thác gỗ; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Kinh doanh gỗ nhập khẩu
- Kinh doanh gỗ nguyên liệu từ rừng trồng
- Cho thuê văn phòng, kho bãi...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 04/10/1995: Tổng công ty Lâm Sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty: Liên hiệp các xí nghiệp trực thuộc Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) theo Quyết định số 667 TCLĐ.

- Ngày 18/12/1997: Đổi tên thành TCT Lâm Nghiệp Việt Nam.

- Ngày 25/11/2009: TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CT TNHH MTV.

- Ngày 01/09/2016: TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP chính thức hoạt động.

- Ngày 12/01/2017: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,200đ/cp.

- Ngày 17/01/2020: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

- Ngày 03/02/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 21,700 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

14.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VIF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.5 năm)


Ban giám đốc

15.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VIF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 91.00% công ty.