DNSE Detail Stock VIG
VIG

Chứng khoán VICS

HNX: CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

25/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

25/02/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Chứng khoán VICS

Giá hiện tại

685

0

0

-

1.99

-

0

1.43%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Tổng giám đốc

Dương Quang Trung

Website

CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Lịch sử phát triển:

- Ngày 11/01/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 140.93 tỷ đồng.

- Ngày 01/12/2009: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn HNX và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Tháng 06/2010: Tăng vốn điều lệ lên 299.99 tỷ đồng.

- Tháng 07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 341.33 tỷ đồng.

- Tháng 02/2023: Đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam và tăng vốn điều lệ lên 451.33 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VIG mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VIG mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 13.77% công ty.