DNSE Detail Stock VIG
VIG

VICS

HNX: CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VICS

Giá hiện tại

63

0

0

-

2.19

-

0

0.57%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hằng

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Lịch sử phát triển:

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức thành lập

Thành viên Hội đồng quản trị

15.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VIG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VIG mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 13.77% công ty.