DNSE Detail Stock VIM

UPCOM: CTCP Khoáng sản Viglacera

Khai thác khoáng sản phi kim

logo

VIM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

32.25 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.98 tỷ

Doanh thu

76.77 tỷ

0.57%

2,383.51

0

-0.26

0%

12.62%

6.39%

16.82%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Viglacera - CTCP

51%

Lưu Văn Lấu

3.44%

Nguyễn Thị Sửu

3.12%

Khác

42.44%

Tin tức & Sự kiện