DNSE Detail Stock VIN
VIN

Giao nhận Kho vận ngoại thương VN

UPCOM: CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

04/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

04/03/2024

Tổng quan

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Giao nhận và vận tải hàng hóa XNK, hàng quá cảnh, hàng ngoại giao, tài liệu chứng từ bằng đường hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ trong và ngoài nước;
- Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước gom và chia lẻ hàng, quản lý container, đại lý thủ tục hải quan, kiểm kiện, kiểm nghiệm, mua bảo hiểm hàng hóa theo đúng quy định của Nhà nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Giao nhận Kho vận ngoại thương VN

Giá hiện tại

1,696

0

0

-

0.96

-

0

0.22%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Huy

Tổng giám đốc

Lê Hoàng Như Uyên

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Giao nhận và vận tải hàng hóa XNK, hàng quá cảnh, hàng ngoại giao, tài liệu chứng từ bằng đường hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ trong và ngoài nước;
- Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước gom và chia lẻ hàng, quản lý container, đại lý thủ tục hải quan, kiểm kiện, kiểm nghiệm, mua bảo hiểm hàng hóa theo đúng quy định của Nhà nước...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1975: Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương miền Nam Việt Nam được thành lập. .

- Năm 1976: Đổi tên thành Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. .

- Năm 1995: Tách Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh thành doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập. .

- Năm 2010: Chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, vốn điều lệ 255 tỷ đồng. .

- Năm 2014: Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn UPCOM.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VIN có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.2 năm)


Ban giám đốc

2.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VIN mới (nhiệm kỳ trung bình 2.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 95.37% công ty.