DNSE Detail Stock VIR

UPCOM: CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Dịch vụ đặt chỗ và du lịch lữ hành

logo

VIR

Tin tức

Họp ĐHCĐ Bất thường năm 2024

VIR

0.00%

10 ngày trước

Khu 'đất vàng' Bãi Sau Vũng Tàu sắp thành nơi tọa lạc của công viên nghìn tỷ

VIR

0.00%

27 ngày trước

Khu 'đất vàng' Bãi Sau Vũng Tàu sắp thành nơi tọa lạc của công viên nghìn tỷ

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VIR

0.00%

05/04/2024

Tập đoàn Cao su sẽ bán các cổ phiếu SIP, VRG, VIR, EIC, TL4

VIR

0.00%

GVR

+1.90%

+5

10/03/2024

Tập đoàn Cao su sẽ bán các cổ phiếu SIP, VRG, VIR, EIC, TL4

GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)

VIR

0.00%

GVR

+1.90%

+2

08/03/2024

GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

VIR

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền 350 đồng/CP

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

VIR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

VIR

0.00%

09/11/2023

VIR: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Hường là Người phụ trách quản trị Công ty từ 22/09/2023

VIR

0.00%

25/09/2023

8/9 doanh nghiệp thuê đất kinh doanh ở Bãi Sau Vũng Tàu đang nợ thuế hơn 441 tỷ đồng

VIR

0.00%

15/08/2023

8/9 doanh nghiệp thuê đất kinh doanh ở Bãi Sau Vũng Tàu đang nợ thuế hơn 441 tỷ đồng

VIR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

VIR

0.00%

27/07/2023