Tin tức & sự kiện

25/09/2023

VIR: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Hường là Người phụ trách quản trị Công ty từ 22/09/2023

15/08/2023

8/9 doanh nghiệp thuê đất kinh doanh ở Bãi Sau Vũng Tàu đang nợ thuế hơn 441 tỷ đồng

27/07/2023

VIR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

08/06/2023

'Cửa sáng' cho cổ phiếu du lịch

26/05/2023

VIR: Thay đổi nhân sự

22/05/2023

VIR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2023

VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH sẽ công bố thông tin nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội trên Website của Công ty theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức: 18/05/2023.
     * Lý do và mục đích: Gửi Thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028
           - Nội dung: - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- Nội dung thực hiện: Quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

31/03/2023

VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Gửi Thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2

27/03/2023

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/03/2023

VIR: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh

23/03/2023

VIR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

22/03/2023

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/03/2023

VIR: Thông báo về trạng thái chứng khoán

08/03/2023

VIR: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch

03/03/2023

VIR: Báo cáo thường niên 2022

03/03/2023

VIR: Giải trình việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

VIR: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

BCTC 2022 VIR - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.