DNSE Detail Stock VKP
VKP

VIKY PLASTIC CO

UPCOM: CTCP Nhựa Tân Hóa

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Nhựa Tân Hóa hoạt động trong lĩnh vực:

- SX các loại bao bì nhựa, bao bì PP dệt và các sản phẩm khác bằng nhựa từ màng siêu mỏng và màng phức hợp
- In trên bao bì nhựa
- Các ngành nghề khác thuộc lĩnh vực bao bì nhựa theo quy định của Nhà nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VIKY PLASTIC CO

Giá hiện tại

-6,531

0

0

-

0.88

-

0

0.03%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

25/01/2017

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

16/04/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKP của CTCP Nhựa Tân Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/05/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 638 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP.HCM.
          - Nội dung họp: Thông báo sau

15/11/2013

Giao dịch lần đầu - 8,000,000 CP


21/10/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCoM


22/06/2012

Hủy niêm yết cổ phiếu

Ngày 24/05/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 533/2012/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã CK: VKP) như sau:
  • Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu).
  • Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
  • Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 72/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/05/2012.
  • Lý do: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa đã có lợi nhuận sau thuế là số âm trong 03 năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán: năm 2009 là -50,26 tỷ đồng, năm 2010 là -35,73 tỷ đồng và năm 2011 là - 58,59 tỷ đồng,  thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại khoản 21 điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010.
  • Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 25/06/2012.
  • Ngày giao dịch cuối cùng: 22/06/2012

13/05/2011

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch

Ngày 10/05/2011, Tổng Giám Đốc SGDCK Tp.HCM đã ký quyết định số 58/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã chứng khoán: VKP) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu VKP được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 13/05/2011.

   Giá tham chiếu của cổ phiếu VKP vào ngày 13/05/2011 bằng giá đóng cửa của VKP vào ngày 15/04/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) và biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP Nhựa Tân Hóa hoạt động trong lĩnh vực:

- SX các loại bao bì nhựa, bao bì PP dệt và các sản phẩm khác bằng nhựa từ màng siêu mỏng và màng phức hợp
- In trên bao bì nhựa
- Các ngành nghề khác thuộc lĩnh vực bao bì nhựa theo quy định của Nhà nước...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của Công ty là một XN nhựa tư nhân hoạt động từ trước những năm 1975, chuyên SX các loại bao bì nhựa PP với tên gọi Viky Plastic
- Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 03/07/2000
- Ngày 25/06/2012: Hủy niêm yết trên HNX
- Ngày 15/11/2013: Giao dịch đầu tiên trên Upcom