Tin tức & sự kiện

08/12/2022

VLF: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

29/11/2022

VLF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

12/09/2022

VLF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

VLF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/07/2022

VLF: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tường Vi giữ chức vụ Phó TGĐ - Phụ trách Ban Điều Hành và là người đại diện pháp luật của Công ty

27/06/2022

VLF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

VLF: Nghị quyết Ban Kiểm soát về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLF của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long - Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

26/05/2022

VLF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/05/2022

VLF: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

04/05/2022

VLF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/04/2022

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

04/11/2021

VLF: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm

04/10/2021

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

16/08/2021

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

03/08/2021

VLF: Nguyễn Thị Tuyết Minh không còn là cổ đông lớn

03/08/2021

VLF: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,792,864 CP

02/08/2021

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

27/07/2021

VLF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

21/07/2021

VLF: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,792,864 CP