Tin tức & sự kiện

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

02/08/2023

VLF: Thay đổi nhân sự

02/08/2023

VLF: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

01/08/2023

VLF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

31/07/2023

VLF: Thay đổi nhân sự

14/07/2023

VLF: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức

11/07/2023

VLF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

VLF: Thông báo về trạng thái chứng khoán

26/06/2023

VLF: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/06/2023

VLF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

31/05/2023

VLF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2023

VLF: CTCP Hàng Hải Phú Mỹ không còn là cổ đông lớn

23/05/2023

VLF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

VLF: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/05/2023

VLF: Thay đổi người công bố thông tin

09/05/2023

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

05/05/2023

Sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index giảm nhẹ

19/04/2023

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

08/03/2023

VLF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

VLF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023