DNSE Detail Stock VLP
VLP

VIPUCO

UPCOM: CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp
- Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế
- Mua bán vật tư chuyên ngành
- Xây dựng quản lý, sửa chữa các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng, hệ thống cấp thoát nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VIPUCO

EPS

707

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

500

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

15/08/2022

VLP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế Toán Tài Vụ, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long. Số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06/09/2022 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2022

VLP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

VLP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/07/2022

VLP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long
          - Nội dung họp: + Tờ trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.
+ Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2022.
+ Tờ trình bổ sung Điều lệ công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh: xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác “xử lý phân bùn hầm cầu” mã ngành 3900).
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Ngô Thành Thía

Tổng giám đốc

CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp
- Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế
- Mua bán vật tư chuyên ngành
- Xây dựng quản lý, sửa chữa các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng, hệ thống cấp thoát nước...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long tiền thân là Phòng Quản lý Đô thị được thành lập theo quyết định số 2414/QĐ-UBT ngày 09/12/1996 của UBND Tỉnh Vĩnh Long
- Ngày 13/07/2010, đổi thành Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long
- Ngày 01/10/2016, chính thức chuyển đổi sang mô hình CTCP với tên gọi là CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long
- Ngày 18/07/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.400 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

24.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VLP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.5 năm)


Ban giám đốc

20.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VLP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 81.24% công ty.