DNSE Detail Stock VMA

UPCOM: CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Sản xuất ô tô

logo

VMA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9.72 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.74 tỷ

Doanh thu

340 tỷ

11.42%

1,756.16

0

0.01

0%

10.79%

2.52%

7.40%

0%

15%

21.74%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Ngoại thương Kamaz

37.64%

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

36.01%

Trần Văn Trung

14.46%

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương

14.31%

Khác

-2.42%

Tin tức & Sự kiện