DNSE Detail Stock VMC

HNX: CTCP Vimeco

Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài

logo

VMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

183 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.11 tỷ

Doanh thu

1,261 tỷ

6.80%

215.16

0

0.27

0%

1.45%

0.34%

6.75%

162.50%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

43.28%

Khác

56.72%

Tin tức & Sự kiện