DNSE Detail Stock VMT
VMT

Giao nhận Vận tải miền Trung

UPCOM: CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Giao nhận Vận tải miền Trung

Giá hiện tại

386

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bích Lân

Tổng giám đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 06/01/2023: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 16,600 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VMT mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VMT có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 87.95% công ty.