DNSE Detail Stock VND

HOSE: CTCP Chứng khoán VNDirect

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

VND

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

27,630 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,504 tỷ

Doanh thu

6,655 tỷ

17,125 tỷ

1.81

1,644.64

-24.60%

15.76%

6.39%

58.64%

14.24%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

20.67%

Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)

4%

Vietnam Investment Fund I, L.P

3.42%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

3.23%

Khác

68.68%

Tin tức & Sự kiện