DNSE Detail Stock VNE
VNE

Xây dựng điện VN

HOSE: Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

04/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

04/03/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- SX các sản phẩm bê tông
- SX và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh BĐS, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Xây dựng điện VN

Giá hiện tại

139

0

0

-

0.88

-

0

5.68%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Tổng giám đốc

Nguyễn Tịnh

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- SX các sản phẩm bê tông
- SX và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh BĐS, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 22/02/1988: Công ty Xây lắp Điện 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty là Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 3 với Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 5.

- Ngày 30/9/2002: Công ty xây lắp điện 3 được tổ chức lại thành Công ty mẹ Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 11/10/2005: Công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.

- Ngày 01/08/2007: Niêm yết tại HOSE và tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng.

- Tháng 10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 637.21 tỷ đồng.

- Tháng 06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 823.57 tỷ đồng.

- Ngày 12/04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 904.33 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VNE có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)


Ban giám đốc

2.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VNE mới (nhiệm kỳ trung bình 2.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 29.74% công ty.