DNSE Detail Stock VNE
VNE

VNECO

HOSE: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- SX các sản phẩm bê tông
- SX và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh BĐS, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VNECO

Giá hiện tại

28

0

0

-

0.97

-

0

6.28%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Tổng giám đốc

Trần Quang Cần

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500KV, các công trình nguồn điện, công nghiệp và dân dụng
- SX các sản phẩm bê tông
- SX và kinh doanh điện, VLXD, kinh doanh BĐS, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 22/02/1988: Công ty Xây lắp Điện 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty là Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 3 với Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 5.

- Ngày 30/9/2002: Công ty xây lắp điện 3 được tổ chức lại thành Công ty mẹ Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 11/10/2005: Công ty được CPH và đổi tên thành TCT Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

- Ngày 01/08/2007: Niêm yết tại HOSE với số vốn điều lệ 320 tỷ đồng. .

- Tháng 10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 637.2 tỷ đồng. .

- Ngày 12/04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 904,329,530,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

18.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VNE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.0 năm)


Ban giám đốc

22.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VNE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 34.82% công ty.