DNSE Detail Stock VNF

HNX: CTCP Vinafreight

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

VNF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

333 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.65 tỷ

Doanh thu

1,244 tỷ

28.76%

462.23

0

0.46

-26.28%

3.36%

2.32%

7.80%

8.35%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi

8.75%

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

3.62%

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

3.13%

Khác

84.50%

Tin tức & Sự kiện