DNSE Detail Stock VNR
VNR

VINARE

HNX: Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- KD nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ thị trường trong và ngoài nước
- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, vốn góp vào các doanh nghiệp khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VINARE

Giá hiện tại

1,684

0

0

-

0.70

-

1,300

27.15%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Tổng giám đốc

Mai Xuân Dũng

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- KD nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ thị trường trong và ngoài nước
- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, vốn góp vào các doanh nghiệp khác...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1994: Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ là 40 tỷ đồng.

- Năm 2005: Chuyển thành Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt nam với số vốn điều lệ là 343 tỷ đồng.

- Ngày 13/03/2006: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 672.1 tỷ đồng.

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 1,008.3 tỷ đồng.

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 1,310.7 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

8.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VNR dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.0 năm)


Ban giám đốc

18.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VNR dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 88.97% công ty.