Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 VNS - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

24/01/2023

Vinasun khép lại năm 2022 hoàn hảo: Lợi nhuận cao nhất kể từ 2018, thoát cảnh hủy niêm yết

Công ty cổ phần Ánh dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Lợi nhuận gộp của Vinasun đạt 86 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 55 tỷ đồng. Taxi truyền thống được cho là có giá cước niêm yết rõ ràng, ít biến động, trong khi taxi công nghệ giá cả mỗi lần đặt xe lại khác nhau cho dù cùng một cung đường.

22/01/2023

Top 10 cổ phiếu thăng hoa nhất năm Nhâm Dần 2022

Năm Nhâm Dần 2022 là một năm đáng nhớ đối với thị trường chứng khoán Việt. Trong đà lao dốc của thị trường, vẫn có nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng 2 con số.

19/01/2023

VNS: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

16/01/2023

VNS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

VNS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thanh Tâm

20/10/2022

VNS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Võ Thanh Tâm

19/10/2022

VNS: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

VNS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

19/10/2022

VNS: BCTC quý 3 năm 2022

15/09/2022

VNS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời có liên quan Nguyễn Hồng Thu Thảo

13/09/2022

VNS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

05/09/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) ra khỏi diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 05/09/2022 như sau:


31/08/2022

VNS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

31/08/2022

VNS: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi diện kiểm soát

26/08/2022

VNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

VNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

VNS: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

VNS: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

VNS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hồng Thu Thảo