Tin tức & sự kiện

15/09/2022

VNS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời có liên quan Nguyễn Hồng Thu Thảo

13/09/2022

VNS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

05/09/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) ra khỏi diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 05/09/2022 như sau:


31/08/2022

VNS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

31/08/2022

VNS: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi diện kiểm soát

26/08/2022

VNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

VNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

VNS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hồng Thu Thảo

02/08/2022

VNS: Giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

02/08/2022

VNS: Giải trình cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát và giải pháp khắc phục trong năm 2022

28/07/2022

VNS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

COVID-19 tạm lắng, Vinasun tiếp tục hồi phục trong quý 2

Khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng bắt đầu quay trở lại quỹ đạo. CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) tiếp tục ghi nhận quý thứ 2 có lãi, sau 8 quý liên tiếp bị lỗ và mới có lãi trở lại trong quý 1/2022.

25/07/2022

VNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

21/07/2022

VNS: Thông báo lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

14/07/2022

VNS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/06/2022

VNS: Quyết định của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương thức kinh doanh mới

17/06/2022

VNS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Thành Duy

20/05/2022

VNS: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của công ty

19/05/2022

VNS: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về bổ niệm nhân sự công ty con

17/05/2022

VNS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Thành Duy