DNSE Detail Stock VNT

HNX: CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

VNT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

797 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-19.82 tỷ

Doanh thu

926 tỷ

21.42%

-1,190.68

0

0.37

0%

-8.91%

-3.14%

4.31%

118.85%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Transimex

21.84%

CTCP Vinafreight

17.79%

CTCP VNT Holdings

16.69%

Lionas Fund Co Ltd

10.3%

Khác

33.38%

Tin tức & Sự kiện