Tin tức & sự kiện

01/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3

01/03/2024

VNT: Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Transimex
- Mã chứng khoán: VNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,635,764 CP (tỷ lệ 21.84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thái Nhi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Chinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,635,764 CP (tỷ lệ 21.84%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VNT - Doanh nghiệp lỗ 16,66 tỷ đồng.

26/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

26/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

15/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

14/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

08/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

07/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11

07/11/2023

VNT (CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương) - Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Khác - đăng ký mua 750.000 CP

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VNT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 11,18 tỷ đồng

26/09/2023

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

Cổ phiếu vừa thoát cảnh báo, Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc từ nhiệm, VNL sắp chi cổ tức bằng tiền

HĐQT CTCP Logistics Vinalink (Vinalink, HOSE: VNL) vừa quyết định thay đổi hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt, trong đó có vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Ngoài ra, HĐQT cũng quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 5%.

30/08/2023

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

03/08/2023

VNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023