DNSE Detail Stock VNT

HNX: CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

VNT

Tin tức

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/07

VNT

0.00%

VIX

+2.11%

+5

12 giờ trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/07

Công ty Nhà nước vừa có Tổng giám đốc xin nghỉ vì môi trường làm việc ‘quá nhiều bất ổn’: Kết quả kinh doanh bất ngờ

VNT

0.00%

VIN

0.00%

+1

20/05/2024

Công ty Nhà nước vừa có Tổng giám đốc xin nghỉ vì môi trường làm việc ‘quá nhiều bất ổn’: Kết quả kinh doanh bất ngờ

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/5

VNT

0.00%

MBB

+0.88%

+8

14/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/5

VNT

0.00%

MBB

+0.88%

+9

13/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/5

VNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

VNT

-0.39%

25/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/4

VNT

+9.94%

ACB

0.00%

+7

05/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/4

VNT: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo, đưa vào diện bị kiểm soát và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VNT

VNT

0.00%

03/04/2024

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VNT

+0.96%

26/03/2024

OceanBank ‘đại hạ giá’ khoản nợ xấu nghìn tỷ

VNT

0.00%

OGC

-1.66%

08/03/2024

OceanBank ‘đại hạ giá’ khoản nợ xấu nghìn tỷ

Điểm danh top 4 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX trong tháng 2/2024

VNT

0.00%

FID

+4.00%

+3

07/03/2024

Điểm danh top 4 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX trong tháng 2/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3

VNT

-9.90%

VCB

-1.34%

+7

01/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3

VNT: Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

VNT

0.00%

01/03/2024

VNT: Báo cáo tài chính quý 4/2023 (công ty mẹ)

VNT

0.00%

06/02/2024

VNT: Báo cáo tài chính quý 4/2023

VNT

0.00%

06/02/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

VNT

0.00%

PAC

+1.22%

+5

26/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

VNT

0.00%

PAC

+1.22%

+5

26/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

VNT

0.00%

PAC

+2.81%

+5

15/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

VNT

0.00%

PAC

+2.81%

+5

14/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

VNT

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền 700 đồng/CP

VNT

0.00%

09/11/2023