Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VNT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

02/02/2023

VNT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

02/02/2023

VNT: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

01/02/2023

VNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

VNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu

06/01/2023

VNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

06/01/2023

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

VNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

03/01/2023

VNT: Thông báo về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi

30/12/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/12/2022

VNT: Đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

13/12/2022

VNT: Đặng Thị Mai Hương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 33,500 CP

09/12/2022

VNT bị phạt và truy thu hơn 1.8 tỷ đồng do vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Cục Thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT).

09/12/2022

VNT: CBTT Quyết định xử phạt vi phạm thuế

25/11/2022

VNT: Đặng Thị Mai Hương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 33,500 CP

25/11/2022

VNT: Đặng Thị Mai Hương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 10,000 CP

11/11/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị