Tin tức & sự kiện

20/09/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VNT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

VNT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

VNT: CBTT Hợp đồng kiểm toán cho BCTC soát xét 6 tháng và BCTC năm 2022

07/07/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

VNT: Đỗ Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng - đã bán 10,600 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

VNT: Đỗ Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng - đăng ký bán 15,000 CP

24/05/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (địa chỉ: Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/05/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

11/05/2022

VNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

11/05/2022

VNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

VNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2022

VNT: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

VNT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

28/04/2022

VNT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

VNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VNT: Báo cáo thường niên 2021