DNSE Detail Stock VNX

UPCOM: CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại

Quảng cáo

logo

VNX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.46 tỷ

Doanh thu

252 tỷ

21.70%

30,580.14

0

6.53

0%

68.88%

40.19%

27.73%

0%

50%

55.56%

150.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Khắc Luận

13.48%

Phạm Quỳnh Giang

12.32%

Đinh Văn Khải

12.04%

Nguyễn Thị Hằng

7.67%

Khác

54.49%

Tin tức & Sự kiện