DNSE Detail Stock VNZ

UPCOM: CTCP VNG

Sòng bạc và trò chơi

logo

VNZ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17,242 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2,046.81 tỷ

Doanh thu

7,999 tỷ

100.00%

-71,228.02

0

-0.03

0%

-53.82%

-22.73%

29.07%

56.57%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

VNG Ltd

49%

CTCP Công nghệ BigV

21.26%

Lê Hồng Minh

8.85%

Vương Quang Khải

4.99%

Khác

15.90%

Tin tức & Sự kiện